Pobierz program mpGabinet Lekarski

Program mpGabinet dostępny jest dla systemów Windows oraz macOS.

mpGabinet Lekarski dla Windows

Pobierz v23.12.19 - dla Windows (32 / 64 bit)

mpGabinet Lekarski dla macOS

Pobierz v23.12.19 - dla macOS (64 bit)

mpGabinet Lekarski dla macOS (Starsze wersje)

Pobierz v20.1.14 - dla macOS (32 bit)

Pobierz v20.1.14 - dla macOS Retina (32 bit)


Dla użytkowników macOS Catalina

Po aktualizacji systemu macOS do najnowszej wersji 10.15 możesz napotkać pewne problemy z działaniem naszej aplikacji. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak sobie z nimi poradzić.

Program mpGabinet Lekarski nie uruchamia się

Należy pobrać najnowszą wersję programu z linku powyżej i zainstalować ją. Jest to wersja 64-bitowa zgodna z najnowszą wersją macOS.

Przy każdym uruchomieniu programu trzeba go ponownie rejestrować (wypełniać formularz)

Wyłącz program. Przejdź do folderu: Folder domowy/BinSoft/mpGabinet/Core lub Dokumenty/mpGabinet/Core i usuń plik register.dat. Ponownie uruchom program i zarejestruj go.

Za każdym razem po uruchomieniu programu muszę otwierać bazę danych. Nie otwiera się automatycznie jak wcześniej.

Wyłącz program. Przejdź do folderu: Folder domowy/BinSoft/mpGabinet/Core lub Dokumenty/mpGabinet/Core i usuń plik dblist.dat oraz inne mające w nazwie dblist. Ponownie uruchom program. Uwaga! Jeśli korzystałeś ze zdalnych baz danych (MySQL, chmura bsxCloud) - będziesz musiał otworzyć je na nowo, wybierając Otwórz nową bazę danych.


Wersja dla systemu Windows automatycznie rozpoznaje rodzaj zainstalowanego systemu i instaluje program w wersji 32- lub 64- bitowej. Jeśli zatem pracujemy w Windows 64-bit, mpGabinet Lekarski będzie także w takiej wersji zainstalowany. Dzięki temu będzie wydajniejszy, a praca w nim znacznie przyjemniejsza.

Wymagania: Windows 8 lub nowszy, OS X 10.10 (Yosemite) lub nowszy; min. 4 GB RAM, min., 300 MB HDD, procesor Pentium 1 GHz

Lista zmian

Numery wersji programu mpGabinet Lekarski określają jednocześnie datę ich wydania,
np. wersja 20.1.14 oznacza, że program został wydany 14 stycznia 2020 roku.

Wersja 17.10.31

 • [Gabinet] Dodano możliwość wydruków kolejek;
 • [Gabinet] Dodano wydruki skierowania do laboratorium, skierowania do poradni, skierowania do szpitala i skierowania na badanie;
 • [Gabinet] Dodano możliwość wydruku oświadczenia upoważniającego otrzymanie dokumentacji medycznej;
 • [Gabinet] Dodano możliwość wydruku oświadczenia do otrzymania informacji o stanie zdrowia;
 • [Gabinet] Dodano możliwość wydruku oświadczenia do przeprowadzenia badania;
 • [Gabinet] Dodano możliwość przeprowadzania szybkiej rejestracji;
 • [Gabinet] Poprawiono wydruki wizyt, historii wizyt, recept;
 • [Gabinet] Poprawiono obsługę uprawnień użytkowników do podglądu wizyt;
 • [Sprzedaż] Poprawiono generowanie kompensat;
 • [Sprzedaż] Dodano nowe możliwości w hurtowych modyfikacjach dokumentów handlowych;
 • [Płatności] Poprawiono wyświetlanie okna wpłaty podczas podpinania wpłat w dokumentach handlowych;
 • [Powiadomienia] Dodano okno wyświetlania i wprowadzania powiadomień SMS;
 • [Raporty] Dodano nowe raporty w narzędziu Raporty i statystyki;
 • [System] Przyspieszono wyświetlanie galerii zdjęć i zmniejszono zużycie pamięci;
 • [System] Poprawiono obsługę załączników;
 • [System] Dodano możliwość zapisywania schematów przy importach z plików CSV/TXT i baz danych;
 • [System] Dodano możliwość wygegenerowania pliku JPK-VAT;
 • [System] Dodano obsługę systemu macOS High Sierra
 • [System] Przyspieszono ładowanie formularzy;
 • [System] Przyspieszono ładowanie widoków;

Wersja 17.4.3

 • [mpGabinet] Możliwość generowania dokumentów magazynowych bezpośrenio z wizyty;
 • [Eksport] Możliwość eksportu dokumentów handlowych do programów WAPRO Kaper i WAPRO Fakir;
 • [Sprzedaż] Możliwość wystawiania zbiorczych korekt;
 • [Sprzedaż] Możliwość określenia odbiorcy i płatnika w dokumentach handlowych, zamówieniach, ofertach;
 • [Sprzedaż] Możliwość podejrzenia historii cen danego produktu;
 • [CRM] Możliwość wprowadzania szybkich zdarzeń;
 • [CRM] Możliwość wyodrębnienia okna z kalendarzem;
 • [CRM] Możliwość słownikowego definiowania rodzajów zadań i zdarzeń;
 • [Magazyn] Możliwość tworzenia cenników zakupu;
 • [Magazyn] Rozbudowa cenników i możliwość określania narzutów na grupy produktowy i indywidualne produkty;
 • [Magazyn] Możliwość błyskawiczonego określania cen produktów dla danego cennika;
 • [Magazyn] Możliwość wyświetlenia dostępnych ilości produktów złożonych;
 • [Magazyn] Możliwość zarządzania rezerwacjami produktów;
 • [Interfejs] Możliwość przewijania panelu z filtrami;
 • [Interfejs] Możliwość ukrywania lewego panelu menu (CMD+M);
 • [Interfejs] Możliwość ukrywania prawego panelu w oknie głównym;
 • [Interfejs] Nowe menu Skróty zapewniające dostęp do opcji z panelu Przyciski szybkiego uruchamiania;
 • [Integracje] Integracja z bramką SMSLabs.pl;
 • [Inne] Możliwość tworzenia buforów z zaznaczonymi rekordami;
 • [Inne] Narzędzia do hurtowych modyfikacji w dok. handlowychm, zamówieniach, ofertach, indeksie produktów itp.;
 • [Inne] Możliwość kopiowania i wklejania pozycji pomiędzy dok. handlowymi, ofertami, zamówieniami itp.;
 • [Inne] Możliwość zaznaczenia kilku kategorii i wyświetlenia elementów należąych do ich sumy;
 • [Inne] Możliwość określania alternatywnych nazw dla innych wersji językowych;
 • [Inne] Rozbudowa mechanizmów reguł o możliwość tworzenia niefiskalnych wydruków;
 • [Inne] Możliwość drukowania kopii paragonu;
 • [Inne] Możliwość dodawania pozycji do dok. handlowego bez zamykania okna wyboru produktu;
 • [System] System monitorowania zmian w rekordach;
 • [System] Obsługa grafiki w oparciu o GPU karty graficznej (wersja BETA, wzrost wydajności na macOS o ok. 200%);
 • [System] Możliwość wyboru grafiki Low i Retina;
 • [System] Prekompilacja modułów (wzrost wydajności o ok. 60%);
 • [System] Współdzielenie bibliotek i wtyczek (wzrost wydajności o ok. 10%);

Wersja 16.8.9

 • Nowość! Dodano możliwość generowania skierowań;
 • Nowość! Dodano podgląd historii wizyt;
 • Nowość! Dodano możliwość prowadzenia rozliczeń z pacjentami;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.8.31

 • Nowość! Dodano pełny podgląd załączników w oknach Pacjenta i Wizyty;
 • Zmieniono sposób zapisywania rekordów - dodanie pozycji do dokumentu automatycznie zapisuje go w bazie danych;
 • Dodano możliwość definiowania wyjątków w planie pracy dla lekarzy;
 • Rozszerzono globalną wyszukiwarkę o dodatkowe źródła przeszukiwania;
 • Dodano możliwość edycji kategorii wewnątrz dokumentów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.8

Pierwsza publiczna wersja aplikacji mpGabinet Lekarski. Zawiera m.in.:

 • Moduł Pacjenci - zarządzanie bazą pacjentów;
 • Moduł Wizyty - planowanie i realizacja wizyt;
 • Moduł Recepty - wystawianie recept;
 • Moduł CRM - funkcjonalne zarządzanie relacjami z klientami;
 • Moduł Kontrahenci - zarządzanie bazą kontrahentów;
 • Moduł Sprzedaż - wystawianie faktur, rachunków, paragonów;
 • Moduł Bazy danych - baza leków;
 • Moduł Płatności - obsługa rozliczeń z kontrahentami (pacjentami);